Fader vår

(Swedish version of the Lords Prayer)

Reference Number:- Darby Number:- Godden Number:-
sb 676 131 422
 

ribbon with ornate design at top, and Swedish words of The Lords Prayer
the image of this bookmark
was copied from the
Stevengraph Collectors
newsletter

Words:

 
 
 
 
 
 
Language: Swedish - (circa 1917)
 
 

fader vår,
som är i himmelen!
helgadt varde ditt
namn; tillkomme ditt
rike: ske din vilje,
såsom i himmelen,
så ock på jorden:
vårt dagliga bröd
gis oss i dag: och
förlåt oss våra skul=
der, såsom ock vi
förlåte dem oss skyl=
dige äro: och inled
oss inte i frestelse:
utan fräls oss ifrån
ondo; ty riket är ditt
och makten och här=
ligheten, i evighet.

AMEN.

Size of Silk:
cm long by cm wide
Alternative back-ground colours:
Green
 
Comments:
There is no signature woven on the reverse of this bookmark. However, the design is the same as an english version of this bookmark, " OUR FATHER " {recorded as sb1561}, and that is signed on the back pointed end.
 
Overall though, I have no idea why Stevens should have made a bookmark with Swedish writing, and based upon that writing, during the First World War.


Back to List of Bookmarks
Back to Stevengraphs

This page was created on 25 January 2018 © Peter Daws - Stevengraph-Silks